Emitel pozwał Magnę Polonię

Publikacja: 25.11.2015 12:36

30 października br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie Emitel, operator sygnału radiowo-telewizyjnego, w tym multipleksów cyfrowej telewizji, wniósł pozew przeciwko spółce Magna Polonia. Domaga się od niej 2,1 mln zł z odsetkami naliczanymi od dnia doręczenia pozwu (18 listopada).

Magna o nim nie poinformowała giełdowych inwestorów, ponieważ, jak wyjaśnia Mirosław Janisiewicz, główny akcjonariusz i prezes spółki, nie musiała ze względu na wysokość roszczenia. Nie spełnia ono kryterium istotności (10 proc. kapitałów własnych firmy), a to o transakcjach spełniających to kryterium muszą informować raportem bieżącym spółki giełdowe.

Pozew EmiTela to efekt postępowania dowodowego prowadzonego w związku z pozwem, jaki przeciwko niemu wystosowała Magna. Giełdowa spółka kontrolowana przez Mirosława Janisieiwicza zarzuciła operatorowi naruszenie zasad poufności i czyn nieuczciwej konkurencji przy okazji transakcji sprzedaży spółki zależnej – Info–TV-Operator (części dawnego Info-TV-FM) na rzecz tego operatora.

„Zebrany dotychczas w wytoczonej w grudniu 2013 roku przez Magna Polonia przeciwko EmiTel sprawie sądowej materiał dowodowy, jednoznacznie uzasadnia stanowisko EmiTel, zgodnie z którym pozew Magna Polonia jest całkowicie nieuzasadniony” – uważa Emitel.

„W toku postępowania dowodowego prowadzonego w powyżej wspomnianej sprawie, wyszło między innymi na jaw dopuszczenie się co najmniej dwukrotnie ujawnienia informacji poufnych dotyczących EmiTel przez osoby reprezentujące interesy Magna Polonia” – podał także operator.

„Zgodnie z umową zawartą przez strony w dniu 1 grudnia 2011 roku, na skutek tych naruszeń powstał bowiem obowiązek zapłaty przez Magna Polonia siedmiu kar umownych, w kwocie po 300 tys. zł każda, przy czym łączna kwota kar umownych zgodnie z tą umową nie może przekroczyć sumy 2.100.000,00 zł” – informuje EmiTel.

Operator podaje, że dowodem naruszeń poufności przez Magna Polonia jest między innymi załączona do pozwu treść korespondencji elektronicznej pochodzącej od osób, reprezentujących interesy Magny.

„W tej sytuacji wystąpienie EmiTel z pozwem przeciwko Magna Polonia było konieczne i uzasadnione” – podał operator w oświadczeniu.

30 października br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie Emitel, operator sygnału radiowo-telewizyjnego, w tym multipleksów cyfrowej telewizji, wniósł pozew przeciwko spółce Magna Polonia. Domaga się od niej 2,1 mln zł z odsetkami naliczanymi od dnia doręczenia pozwu (18 listopada).

Magna o nim nie poinformowała giełdowych inwestorów, ponieważ, jak wyjaśnia Mirosław Janisiewicz, główny akcjonariusz i prezes spółki, nie musiała ze względu na wysokość roszczenia. Nie spełnia ono kryterium istotności (10 proc. kapitałów własnych firmy), a to o transakcjach spełniających to kryterium muszą informować raportem bieżącym spółki giełdowe.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży