Według naszych informacji spraw tych jest ok. 200. To jedna trzecia postępowań, jakie toczą się obecnie między urzędem, TP i operatorami alternatywnymi w efekcie wydawanych przez UKE decyzji regulacyjnych. Umorzone mają zostać spory związane z rachunkowścią regulacyjną TP i rozbieżności co do cen usług hurtowych narzucanych operatorowi przez UKE. Druga kategoria spraw do umorzenia, do indywidualne spory między TP i operatorami alternatywnymi związane z decyzjami UKE opartymi na ofertach ramowych TP.