Według ostatnich danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, do wybudowania zostało MSS 204 km.

– Z około 200 km wspomnianych przez ministra cyfryzacji w budowie jest już 120 km, a w fazie przygotowania około 100 km. Trzeba pamiętać, że ostatecznym terminem, w którym sieć powinna działać zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jest połowa przyszłego roku. To wtedy urząd marszałkowski powinien zweryfikować jakość sieci. Oczywiście w umowie o dotację podpisanej z urzędem mamy wyznaczony termin zakończenia budowy sieci. Jeśli jednak go przekroczymy, to oznaczać to będzie dla nas tyle, że koszty budowy sieci ponoszone po tym terminie nie będą kosztami kwalifikowanymi, a więc podlegającymi refundacji – mówi Piotr Majchrzak, prezes i znaczący akcjonariusz Hyperiona.

O jakich pieniądzach może chodzić? – Chciałbym podkreślić, że nie zakładam dziś że się spóźnimy. Gdyby jednak założyć, że 1 proc. sieci nie będzie gotowy na czas, to mówimy o około 500 tys. zł – informuje Majchrzak.

Wywiad z prezesem Hyperiona opublikujemy w czwartek.