Operator sieci radiodyfuzyjne równiez może wziąć udział w przetargu na częstotliwości 800/2600 MHz – wynika z naszych informacji.

Ostateczna decyzja nie została jeszcze ponoć podjęta, ale Emitel na poważnie analizuje możliwość realizacji strategii, jaką zapoczątkował – nieudany – udział spółki w przetargu na częstotliwości 1800 MHz.

Emitel, własność funduszu inwestycyjnego Montagu, szuka drogi na rozwój działalności wobec przewidywanego spadku przychodów z podstawowego biznesu – emisji sygnału radiowego i telewizyjnego na zlecenie. Po fiasku udziału w przetargu na 1800 MHz Emitel przejął swoich głównych konkurentów na rynku radiodyfuzyjnym – Info-TV-Operatora oraz RSTV – ale ten rynek nie zapewni mu wzrostu, jakiego – jak można się spodziewać – oczekuje od niego właściciel.

Emitel szuka zatem możliwości rozwoju działania na rynku infrastrukturalnym i telekomunikacyjnym. Operator lansuje tezę o korzyściach z prawdziwie neutralnej biznesowo hurtowej sieci radiowej w Polsce.

W porównaniu do pozostałych potencjalnych uczestników najbliższego przetargu częstotliwościowego na Emitelu nie będą ciążyły ograniczenia związane z zasobami radiowymi w paśmie poniżej 1000 MHz.