17 mld z harmonizacji dywidendy cyfrowej

Publikacja: 27.08.2010 16:30

Od 17 mld euro do 44 mld euro szacuje [b]Komisja Europejska[/b] korzyści z harmonijnego otwarcia w całej Unii zakresu 790-862 MHz na szerokopasmowe usługi telekomunikacyjne. Komisja ocenia, że społeczne i ekonomiczne korzyści krajów członkowskich z utylizacji zakresu dywidendy cyfrowej na indywidualnych zasadach byłyby o takie właśnie kwoty (17-44 mld euro) niższe.

W opublikowanym w tym tygodniu stanowisku dotyczącym dywidendy cyfrowej europejski [b]Komitet Regionów[/b], powołując się na badanie [i]Europejskie podejście do dywidendy cyfrowej[/i], szacuje całkowite korzyści z wykorzystania zakresu dywidendy cyfrowe na usługi telekomunikacyjne i radiodyfuzyjne na 150-700 mld euro w ciągu 15 lat poczynając od 2015 r. Komitet Regionów popiera pomysł spożytkowania zakresu dywidendy cyfrowej na nowoczesne systemy dostępowe.

– Komitet jest zatem przekonany, że dywidenda cyfrowa stanowi dla Europy niepowtarzalną okazję, aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na widmo radiowe, a w szczególności, by zapewnić bezprzewodowe usługi szerokopasmowe na obszarach wiejskich i w ten sposób zmniejszyć przepaść cyfrową, by promować powszechniejsze wykorzystanie nowych usług bezprzewodowych, takich jak szerokopasmowa telefonia komórkowa nowej generacji – pisze w swoim dokumencie Komitet Regionów.

Komitet przyjmuje jednocześnie do wiadomości i nie polemizuje z postulatem Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji, aby działania harmonizacyjne miały charakter nie obowiązkowy, aby uwzględniały odrębności w sytuacji rynków telekomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych różnych państw członkowskich.

[link=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0044:0048:PL:PDF]Opinia Komitetu Regionów [i]Przekształcenie dywidendy cyfrowej w korzyści społeczne i wzrost gospodarczy[/i] oraz [i]Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz Internetu przyszłości[/i][/link]

[link=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0586:FIN:PL:HTML]Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – [i]Przekształcenie dywidendy cyfrowej w korzyści społeczne i wzrost gospodarczy[/i][/link]

Od 17 mld euro do 44 mld euro szacuje [b]Komisja Europejska[/b] korzyści z harmonijnego otwarcia w całej Unii zakresu 790-862 MHz na szerokopasmowe usługi telekomunikacyjne. Komisja ocenia, że społeczne i ekonomiczne korzyści krajów członkowskich z utylizacji zakresu dywidendy cyfrowej na indywidualnych zasadach byłyby o takie właśnie kwoty (17-44 mld euro) niższe.

W opublikowanym w tym tygodniu stanowisku dotyczącym dywidendy cyfrowej europejski [b]Komitet Regionów[/b], powołując się na badanie [i]Europejskie podejście do dywidendy cyfrowej[/i], szacuje całkowite korzyści z wykorzystania zakresu dywidendy cyfrowe na usługi telekomunikacyjne i radiodyfuzyjne na 150-700 mld euro w ciągu 15 lat poczynając od 2015 r. Komitet Regionów popiera pomysł spożytkowania zakresu dywidendy cyfrowej na nowoczesne systemy dostępowe.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek