17 mld z harmonizacji dywidendy cyfrowej

Publikacja: 27.08.2010 16:30

Od 17 mld euro do 44 mld euro szacuje [b]Komisja Europejska[/b] korzyści z harmonijnego otwarcia w całej Unii zakresu 790-862 MHz na szerokopasmowe usługi telekomunikacyjne. Komisja ocenia, że społeczne i ekonomiczne korzyści krajów członkowskich z utylizacji zakresu dywidendy cyfrowej na indywidualnych zasadach byłyby o takie właśnie kwoty (17-44 mld euro) niższe.

W opublikowanym w tym tygodniu stanowisku dotyczącym dywidendy cyfrowej europejski [b]Komitet Regionów[/b], powołując się na badanie [i]Europejskie podejście do dywidendy cyfrowej[/i], szacuje całkowite korzyści z wykorzystania zakresu dywidendy cyfrowe na usługi telekomunikacyjne i radiodyfuzyjne na 150-700 mld euro w ciągu 15 lat poczynając od 2015 r. Komitet Regionów popiera pomysł spożytkowania zakresu dywidendy cyfrowej na nowoczesne systemy dostępowe.

– Komitet jest zatem przekonany, że dywidenda cyfrowa stanowi dla Europy niepowtarzalną okazję, aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na widmo radiowe, a w szczególności, by zapewnić bezprzewodowe usługi szerokopasmowe na obszarach wiejskich i w ten sposób zmniejszyć przepaść cyfrową, by promować powszechniejsze wykorzystanie nowych usług bezprzewodowych, takich jak szerokopasmowa telefonia komórkowa nowej generacji – pisze w swoim dokumencie Komitet Regionów.

Komitet przyjmuje jednocześnie do wiadomości i nie polemizuje z postulatem Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji, aby działania harmonizacyjne miały charakter nie obowiązkowy, aby uwzględniały odrębności w sytuacji rynków telekomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych różnych państw członkowskich.

[link=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0044:0048:PL:PDF]Opinia Komitetu Regionów [i]Przekształcenie dywidendy cyfrowej w korzyści społeczne i wzrost gospodarczy[/i] oraz [i]Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz Internetu przyszłości[/i][/link]

[link=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0586:FIN:PL:HTML]Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – [i]Przekształcenie dywidendy cyfrowej w korzyści społeczne i wzrost gospodarczy[/i][/link]

Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży