W swojej publikacji ITU uwzględniło sytuację na 42 rynkach europejskich. W Polsce średnia stopa spadku cen usług mobilnych wyniosła w ciągu tych dwóch lat 29 proc. Najsilniejsze były spadki w segmencie klientów umiarkowanie korzystająych z usług w polskich sieciach mobilnych – 35 proc.

W segmencie klientów korzystającym z usług w niewielkim stopniu w spadkach cen wyprzedziła Polskę Finlandia (40 proc.) i Grecja (33 proc.) W segmencie klientów korzystających z usług intensywnie spadki były wyższe w Szwecji (43 proc.) i w Finlandii (39 proc.)

ITU wyróżniło trzy koszyki usług: intensywny (1680 min połączeń głosowych, 660 SMS i 12 MMS rocznie), umiarkowany (780 min połączeń głosowych, 600 SMS i 8 MMS rocznie) i niski (360 min połączeń głosowych, 396 SMS i 8 MMS). Raport organizacji uwzględnia również sytuację na rynku usług telefonii stacjonarnej oraz usług szerokopasmowych.