[b]Polskie Koleje Państwowe[/b] ogłosiły przetarg na doradcę prywatyzacyjnego, który pomoże sprzedać udziały [b]Telekomunikacji Kolejowej[/b]. PKP podają, że zamierzają sprzedać co najmniej 10 proc. udziałów TK Telekom. Doradca sporządzi opinię na temat sytuacji prawnej i finansowej spółki, oszacuje jej majątek i opracuje strategie prywatyzacyjne. Potem w imieniu PKP będzie obsługiwał ewentualną transakcję. PKP czekają na oferty do 13 października.

PKP podaje również, ze zgodnie ze strategią grupy możliwe jest wniesienie 10 proc. akcji TK Telekom aportem do spółki [b]PKP Polskie Linie Kolejowe[/b], zarządcy infrastruktury kolejowej. Celem tej operacji byłoby [i]zagwarantowanie PKP PLK swobodnego dostępu do potencjału niezbędnego do wypełniania ustawowych obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, a w szczególności utrzymania infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego[/i].

Zgromadzenie udziałowców operatora przegłosowało w lipcu zmianę nazwy Telekomunikacj Kolejowa na TK Telekom. Zmiana ta nie została jeszcze uwzględniona a aktach spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

[link=http://www.pkp.pl/files/SIWZ-TK-do%20publikacjix.pdf]Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na doradcę prywatyzacyjnego TK Telekom[/link]

[link=http://www.rp.pl/artykul/512864.html]Wywiad z Andrzejem Panasiukiem prezes zarządu TK Telekom[/link]