ATM zawarł z TVN umowę na usługi telekomunikacyjne o wartości „kilku milionów złotych”. Kontrakt będzie realizowany trzy lata i obejmie łącza dostępowe w standardzie Gigabit Ethernet o łącznej przepustowości 10 Gb/s oraz dodatkowe łącza światłowodowe pomiędzy siedzibą TVN a data center, w którym ATM będzie świadczył dla TVN usługi kolokacji. Ponadto ATM Software będzie świadczyć usługi kodowania, szyfrowania i dystrybucji treści wideo na potrzeby serwisów internetowych TVN

France Telecom i koncern reklamowy Publicis utworzą fundusz typu venture capital do finansowania projektów z dziedziny cyfrowych mediów. Partnerzy zamierzają zgromadzić 300 mln euro

Integrated Solutions z grupy Telekomunikacji Polskiej będzie platynowym partnerem najbliższej Cisco EXPO

NSN sprzedał firmie DragonWave swój pion produkcji radiolinii za kwotę 15 mln euro (z opcją podwyższeni do przeszło 80 mln euro w zależności od wyników sprzedaży)

ZTE poinformowało, że po III kwartale br. wyszło na czwartą pozycję na rynku producentów telefonów komórkowych, wyprzedzając Apple’a