Przegląd prasy – piątek 27 stycznia

Publikacja: 27.01.2012 08:00

Dane w internecie w zamian za bonusy

Michał Fura

Dwie trzecie internautów pozwoliłoby się śledzić firmom w sieci, gdyby miało za to premie – wynika z badań KPMG. Firmy z branży handlowej, bankowej, telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej mogą zacierać ręce. Najnowsze badania firmy doradczej KPMG, „Consumers & Convergence V. Zintegrowany styl życia” pokazują, że użytkownicy sieci są skłonni udostępniać coraz więcej informacji o sobie. Korporacjom będzie łatwiej zbierać dane o internautach, by podsuwać im swoje produkty i zwiększać sprzedaż.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=396594 (dostęp płatny)

Haker: działacz społeczny

Sylwia Czubkowska

Anonymous wyrośli na symbol walki z cenzurą w internecie. W gruncie rzeczy mają więcej zapału do walki niż nadzwyczajnych hakerskich umiejętności. Jeżeli komuś się wydaje, że tajemniczy Anonymous, którzy od kilku dni dają się we znaki polskiemu rządowi, to creme de la creme światowego hakerstwa, jest w błędzie. Żadni z nich mistrzowie łamania zabezpieczeń, nie są nawet anonimowi.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=396490 (dostęp płatny)

Wyniki rozczarowały. Nokia traci i liczy na Lumię

Przemysław Poznański

Strata większa od oczekiwań, sprzedaż mniejsza o jedną piątą – fińska Nokia, niegdyś lider komórkowego rynku, w IV kwartale nie ma się czym pochwalić

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11040435,Wyniki_rozczarowaly__Nokia_traci_i_liczy_na_Lumie.html

Ekonomiści w Davos wzywają do walki z hakerami

gaw, PAP

W Davos oprócz przyszłości gospodarczej świata rozmawia się także o przestępczości internetowej. Uczestnicy panelu byli jednomyślni – cyberperzestępczość to jeden z głównych problemów naszych czasów i potrzeba skoordynowanej międzynarodowej akcji w celu eliminacji tego zjawiska.

http://wyborcza.biz/biznes/1,111866,11037464,Ekonomisci_w_Davos_wzywaja_do_walki_z_hakerami.html

Telekomunikacja Polska: Obraz zaburza sprzedany TP?Emitel

Urszula Zielińska

Przychody grupy Telekomunikacji Polskiej (właściciela Orange) spadły w 2011 roku o ponad 5 proc. – wynika z prognoz analityków ankietowanych przez „Parkiet”. Gdyby nie fakt, że spółka sprzedała w ub.r. TP Emitela, oznaczałoby to, że nie dotrzymała prognoz mówiących, iż jej obroty zmniejszą się najwyżej o 4,5 proc. (do około 15 mld zł).

http://www.parkiet.com/artykul/9,1185182-Obraz-zaburza-sprzedany-TP-Emitel.html

Grupa TP zarobiła na czysto w 2011 r. 1,7 mld zł – analitycy

Urszula Zielińska

Przychody grupy Telekomunikacji Polskiej (właściciela Orange) spadły w 2011 roku o ponad 5 proc. – wynika z prognoz analityków ankietowani przez „Parkiet”. Oznaczałoby to, że TP nie dotrzymała prognoz, które przewidywały, że jej obroty mogą zmniejszyć się w 2011 roku maksymalnie o 4,5 proc.  (czyli do około 15 mld zł).

http://www.parkiet.com/artykul/1185076-TPSA-w-2011-r–mogla-nie-dotrzymac-prognozy-przychodow–a-zyskownosci—pobic.html

1,7 mld zł zysku grupy TP?w 2011 roku?

Urszula Zielińska

Ana­li­ty­cy oce­nia­ją, że w IV?kw. 2011 r. zysk net­to gru­py Te­le­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej spadł, ale w ca­łym ro­ku mocno wzrósł. Przy­cho­dy gru­py Te­le­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej (wła­ści­ciel Oran­ge) w 2011 r. wy­nio­sły 14,9 mld zł i by­ły o 5 proc. ni­ższe niż w 2010 r. – wy­ni­ka z pro­gnoz ana­li­ty­ków an­kie­to­wa­nych przez „Rz”.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1116492_17_mld_zl_zysku_grupy_TP%E2%80%88w_2011_roku.html (dostęp płatny)

Jedna trzecia Polaków to ludzie „aktywni cyfrowo”

Aleksandra Stanisławska

Nasi in­ter­nau­ci nie chcą pła­cić za tre­ści w sie­ci, wo­lą te­le­fo­ny ko­mór­ko­we od sta­cjo­nar­nych i nie stro­nią od ban­ko­wo­ści mobilnej – twierdzi KPMG. Mo­bil­ność to głów­ny trend, któ­ry ra­dy­kal­nie zmie­nił za­cho­wa­nia użyt­kow­ni­ków tech­no­lo­gii cy­fro­wych i In­ter­ne­tu w cią­gu ostatnich pię­ciu lat – podaje KPMG w ra­por­cie „Con­su­mer & Co­nver­gence V. Zin­te­gro­wa­ny styl ży­cia”.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1116491_Jedna_trzecia_Polakow__to_ludzie_„aktywni_cyfrowo”.html (dostęp płatny)

Dane w internecie w zamian za bonusy

Michał Fura

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu