Polski operator przystąpił do programu „BT Alliance”, dzięki któremu zyska dostęp do sieci i produktów telekomunikacyjnych w globalnej sieci BT. Dzięki temu Exatel chce zwiększyć przychody z obsługi polskich oddziałów międzynarodowych korporacji.

– To nowa linia usług w naszym portfelu, więc dzisiaj przychody z nich są marginalne. Między innymi współpraca z BT ma to zmienić – powiedział podcza konferencji prasowej Zdzisław Nowak, prezes zarządu Exatela.

„BT Alliance”, to współpraca międzyoperatorska, ale także rodzaj certyfikacji. Brytyjski operator szkoli pracowników partnera i pobiera za to wynagrodzenie. Współpraca nie ma charakteru wyłączności, ale jak informuje Paweł Karłowski, General Manager BT Global Services na Europę Centralną i Wschodnią, logika tej współpracy jest taka, że BT zwykle posiada tylko jednego lub dwóch partnerów w każdym kraju. Zdzisław Nowak również zaznaczył, że choć BT będzie „partnerem pierwszego wyboru”, to nie znaczy korzystanie wyłącznie z jego sieci i produktów w sprzedaży usług międzynarodowych.

Exatel świadczy dzisiaj BT usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych na potrzeby obsługi ruchu zbieranego w węzłach polskiej sieci BT. Brytyjski operator ma dzisiaj 9 takich węzłów. Obsługuje w Polsce 150 lokalnych biur międzynarodowych firm.