Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, reprezentująca interesy operatorów sieci kablowych, zwróciła się do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o zablokowanie znowelizowanego Prawa telekomunikacyjnego w kształcie, w jakim ten akt opuścił parlament.

PIKE kontestuje art.139 PT, który umożliwi prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej udostępnianie infrastruktury teletechnicznej operatorów alternatywnych. O dyskusjach nad nową regulacją wielokrotnie pisaliśmy na łamach rpkom.pl.

PIKE powtarza argumenty, jakie wysunęła pod koniec prac nad PT w parlamencie, przede wszystkim zbyt późne wprowadzenie poprawki do nowelizacji oraz niejasne przepisy, które pozwolą UKE na arbitralne udostępnienie kanalizacji wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Izba wniosła zatem do Prezydenta o skierowanie nowego Prawa telkomunikacyjnego do ponownego rozpatrzenia przez Sejm lub zaskarżenia go w Trybunale Konstytucyjnym.