Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała , że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie na budowę sieci dostępowej „ostatniej mili” w Działaniu II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, który zakończył się w dniu 31 lipca br. złożono 105 wniosków o dofinansowanie na łączną sumę dofinansowania 500 mln zł.

Łączny budżet dofinansowania do rozdysponowania w ramach konkursu to 55 mln euro. Firmy, które dostaną dofinansowanie na budowę sieci dostępowych w pięciu województwach, gdzie realizowany jest projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, będą musiały zrealizować projekt w ciągu 24 miesięcy, najpóźniej do 31 października 2015 roku, a wartość pojedynczej inwestycji  nie będzie mogła być niższa niż 100 tys. zł.

Jednym z istotnych kryteriów przy ocenie wniosków jest obowiązek podłączenia planowanej sieci dostępowej do sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, jeśli w danej miejscowości planowany jest węzeł dystrybucyjny tej sieci.