Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał do tej pory 1482 pozwolenia radiowe na stacje nadawcze pracujące w zakresie częstotliwości 3,5 GHz oraz 3,6-3,8 GHz. Częstotliwości te przeznaczone są dla technologii szerokopasmowego dostępu radiowego popularnie znane jako WiMAX. Z sieci tego typu na większą skalę korzysta z Polsce Netia oraz Polska Telefonia Cyfrowa. Odpowiednie częstotliwości radiowe (głównie z zakresu 3,5 GHz) są również w dyspozycji Exatela oraz Telekomunikacji Polskiej. Plany budowy sieci w standardzie pre-WiMAX miał również amerykański operator Clearwire. Mimo uzyskania zgód na kilkadziesiąt stacji bazowych spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej.