O zbadanie sprawy poprosił właściwą prokuraturę ARCEP, organ nadzorujący francuski rynek telekomunikacyjny. Urząd od dłuższego czasu (kwiecień 2012 r.) dowodził, że komunikator świadczy usługi ekwiwalentne do „publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych”, więc jako taki podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Skype i jego właściciel Microsoft utrzymują jednak, że nie ma po temu podstaw.

Podobnie jak w Polsce, we Francji zgłoszenie do rejestru nie podlega żadnym ograniczeniom, ale narzuca przedsiębiorcy pewne obowiązki, np. właściwego kierowania połączeń alarmowych, czy zakładanie podsłuchów na żądanie uprawnionych służb. Spór Skype’a z francuskimi organami interpretowany jest jednak również, jako próba opodatkowania komercyjnej działalności komunikatora we Francji.

Nie wiadomo jednak, czy operator serwisu Skype podlega francuskiemu prawu skoro formalnie jest nim spółka zarejestrowana w Luksemburgu. Ta sama spółka, wedle informacji opublikowanej w polskojęzycznym serwisie Skype, jest usługodawcą dla polskich internautów. I nie można jej znaleźć również w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Skype, podobnie jak i inne komunikatory internetowe, udostępnia możliwość komunikacji głosowej w protokole IP pomiędzy swoimi użytkownikami, jak również terminacji połączeń wychodzących z komunikatora w publicznych sieciach PSTN i mobilnych. Komunikatory w wersji mobilnej stają się coraz groźniejszym konkurentem usług telefonii komórkowej.