W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Wejdzie w życie 8 czerwca.

Dotychczasowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji są określone w rozporządzeniu z 2004 r. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, ustnie albo elektronicznie (jeżeli taką formę akceptuje dostawca usług), ale odpowiedź musi być udzielona na papierze (w „formie pisemnej”).

Nowe rozporządzenie pozwoli na odpowiedzi w postaci elektronicznej (np. na adres poczty elektronicznej czy za pośrednictwem elektronicznego biura obsługi abonenta). To abonent będzie decydował, jaką formę kontaktów wybiera. Jeśli złoży reklamację elektronicznie, dostanie odpowiedź w tej samej postaci. Jeżeli reklamacja będzie na papierze albo przez telefon, odpowiedź będzie na papierze, chyba, że abonent zażyczy sobie odpowiedzi elektronicznej.

Resort cyfryzacji podkresla, że możliwość wyboru najwygodniejszej formy kontaktu z dostawcą usług; a w przypadku wyboru formy elektronicznej– krótszy czas oczekiwania na odpowiedź (faktycznie krótszy – o czas potrzebny na dostarczenie tradycyjnej poczty) i koniec z chodzeniem na pocztę po negatywną odpowiedź (teraz odpowiedzi na reklamacje odrzucone muszą być wysyłane listem poleconym). Dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oznacza to natomiast  oszczędność na korespondencji papierowej i listach poleconych, usprawnienie obsługi postępowania reklamacyjnego dzięki łatwiejszemu zarządzaniu procesem korespondencji elektronicznej.