Zarząd Exatela powiększył się do czterech osób. W jego skład wszedł ponownie Aleksander Biernacki (ur. 1976) – odpowiada za za ochronę informacji niejawnych.

Biernacki był już w zarządzie Exatela. W październiku 2012 r. (po tym jak prezesem został Wojciech Pomykała) został powołany na analogiczną funkcję.

Pełnił też funkcję dyrektora departamentu administracji publicznej.Jest wieloletnim pracownikiem telekomu.