Huawei przeprowadził w gminie Ożarowice pierwsze wdrożenie sieci eLTE na zlecenie administracji publicznej, w którym wykorzystał pasmo Wimax  (3,6-3,8 GHz). – To pierwszy tego typu projekt zrealizowany na świecie. Jednak liczymy, że wkrótce w Polsce przeprowadzimy więcej takich wdrożeń zarówno dla samorządów, jak lokalnych operatorów– mówi Sylwester Chojnacki z Huawei.

Wybudowana infrastuktura składa się 8 stacji bazowych WIMAX–LTE, 15 stacji klienckich, 3 hotspoty oraz 2 PIAP-y. Projekt „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP” otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości blisko 2,8 mln zł. Cały projekt kosztował ponad 3,2 mln zł.

Inwestycja objęła swoim zasięgiem 100 proc. terenów zamieszkałych oraz przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Na razie jednak z sieci korzysta tylko kilkanaście jednostek podległych urzędowi gminy.  Jednak Ożarowice chciałby ją wykorzystać do świadczenia usług wykluczonych cyfrowo i złożyły wniosek w tegorocznym konkursie 8.3 POIG. – Planujemy  też udostępnić sieć wszystkim mieszkańcom, ale tu warunki świadczenia usług musimy uzgodnić z UKE – mówi Grzegorz Czapla, wójt Ożarowic

Sieć jest też gotowa do wdrożeń kolejnych aplikacji, m.in. monitoringu miejskiego, kontroli urządzeń pomiarowych (np. energii, wody czy gazu) i innych, które potrzebują niezawodnego, szerokopasmowego łącza transmisyjnego