[b]Ministerstwo Gospodarki[/b] wystąpiło do [b]Ministerstwa Finansów[/b] o zmianę interpretacji przepisów prawnych tak, aby dopuszczalne było posługiwanie się w obrocie handlowym elektronicznymi fakturami, nie opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zdaniem MF – w świetle regulacji unijnych – jest to niemożliwe.

Sprawa jest zagmatwana, ponieważ w ubiegłym roku [b]Naczelny Sąd Administracyjny[/b] w sprawie apelacyjnej uznał argumenty, iż przepisy podatkowe nie przesądzają w jakiej postaci powinna być przechowywana faktura. Tymczasem MF stoi na stanowisku, że posługiwać się można dokumentami papierowymi oraz e-fakturą z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

[link=http://www.rp.pl/artykul/451033.html]Operatorzy telekomunikacyjni[/link] na coraz większa skalę stosują elektroniczne dokumenty rozliczeniowe ([b][link=http://www.rp.pl/artykul/504949.html]Netia[/link][/b], [b]Play[/b], [b]Dialog[/b], [b]UPC[/b], [b]TP[/b], [b]PTC[/b], [b]Polkomtel[/b]), ale na ogół w postaci elektronicznego obrazu faktury, co nie wymaga wdrożenia funkcjonalności kwalifikowanego podpisu elektronicznego w systemie billingowym.