Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformowała, że  postanowiła przedłużyć do 8 października termin na składanie stanowisk w sprawie konsultowanego projektu dokumentacji aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych.

W planowanej aukcji ma zostać rozdysponowanych w sumie dwanaście bloków częstotliwości: pięć w paśmie 800 MHz i siedem w paśmie 2,6 GHz. Postepowanie konsultacyjne w tej sprawie ruszyło 21 sierpnia.

Uczestnicy aukcji będą zobowiązani do zaoferowania usług w sieci zbudowanej na wylicytowanych częstotliwościach w terminie 12 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości 800 MHz oraz w terminie 36 miesięcy w przypadku pasma 2,6 GHz.