Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci T-Mobile, uruchomiła usługę głosowej weryfikacji użytkownika na potrzeby systemu automatycznego resetu haseł dostępowych w sieci wewnętrznej. Rozwiązanie – działające na razie w biurach i sieci sprzedaży T-Mobile – umożliwia automatyczną i zdalną weryfikację tożsamości mówiącego na podstawie unikalnych cech jego głosu. Oprogramowanie sprawdza, czy dana osoba rzeczywiście jest tą, za którą się podaje, porównując jej głos w trakcie wypowiedzi z zachowanym wcześniej wzorcem głosu, uzyskanym w trakcie jednorazowej rejestracji. Technologia ta została zakupiona od firmy Nuance Communications, a jej wdrożenie przeprowadził jej polski partner Algotech.

– Rozważamy udostępnienie w przyszłości naszym klientom podobnych usług pozwalających na bezpieczną i wygodną weryfikację głosem – mówi Maciej Zawada, dyrektor Biura Rozwoju Platform i Systemów PTC.