Od początku roku Aero 2 złożyło w Polkomtelu zamówienia na usługi na łączną kwotę 664 mln zł, z czego w ostatnich dniach na 591 mln zł – poinformował fundusz NFI Midas, właściciel Aero 2.

Operator złożył w Polkomtelu zamówienia na udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej potrzebnej Aero 2 do budowy własnej sieci HSPA900 i świadczenia usług dla Mobylandu i Centernetu.

Wedle informacji przedstawionych przez NFI Midas Aero 2 zawarło z Polkomtelem umowę kilka dni po podpisaniu przez NFI Midas umów z bankami i zaplanowaniu programu emisji obligacji, które mają dać funduszowi środki w łącznej wysokości 764 mln zł.

Wszystkie wymienione wyżej podmioty kontroluje Zygmunt Solorz-Żak. Polkomtel ponosi główny ciężar zadłużenia, jakie zaciągnął biznesmen na przejęcie tej spółki.