Operatorzy sieci komórkowych rozpoczęli aneksowanie umów interkonektowych odnośnie stawek za terminację SMS. Branża ustaliła harmonogram redukcji stawek, które do końca ubiegłego roku wynosiły 15 gr. netto za wiadomość.

Wstecznie, od stycznia br., hurtowa stawka za SMS wynosi 8 gr. Co pół roku będzie spadała o kolejny grosz, aby w lipcu przyszłego roku dojść do 5 gr. za wiadomość – stawki za którą optował [b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b]. Nie wiadomo jeszcze, jak redukcja stawek hurtowych wpłynie na ceny detaliczne, ale wiadomo, że na obniżki – zgodnie ze swoją strategią rynkową – nastawia się np. [b]P4[/b], operator sieci Play. Wedle szacunków UKE duży operator komórkowy w Polsce inkasował do tej pory 300-400 mln zł rocznego przychodu z terminacji SMS.

Aneksy do umów operatorzy zawierają na mocy decyzji regulacyjnej UKE, aczkolwiek te decyzje nie przewidywały harmonogramu, jaki teraz wchodzi w życie. W 2009 r. operatorzy komórkowi toczyli negocjacje na temat dobrowolnej redukcji stawek za SMS do kwoty 10 gr. Nie zakończyły się one porozumieniem. Na hurtowy rynek SMS, który do tej pory nie podlegał regulacjom, wkroczył ze swoją interwencją UKE. Urząd wydał decyzje regulacyjne dla pięciu operatorów infrastrukturalnych w grudniu 2010 r.