W miniony piątek z zasiadania w radzie nadzorczej Magna Polonia zrezygnowali bez podania przyczyn Sebastian Bogusławski i Tadeusz Pietka. Tego samego dnia rada dokooptowała do składu Przemysława Wiplera (b. poseł) oraz Bogusława Piwowara.

Jak pisze dziś „Parkiet”, główny akcjonariusz Mirosław Janisiewicz deklaruje, że proponując nowe osoby do rady, kierował się ich doświadczeniem i kompetencjami. – Coraz częściej się zdarza, że biznes staje się ścieżką rozwoju zawodowego dla polityków i odwrotnie – mówi .

Wipler startował do Sejmu obecnej kadencji w barwach ugrupowania KORWiN. Jest z wykształcenia prawnikiem. W latach 2005–2008 pracował w resorcie gospodarki w departamencie dywersyfikacji dostaw nośników energii. Jego zwierzchnikiem był przez większość tego okresu wiceminister Piotr Naimski. Wipler zasiadał w radach nadzorczych PERN Przyjaźń i Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport.

– Energetyka to bardzo interesujący sektor, ale za wcześnie, aby o tym mówić – mówi dziennikowi Mirosław Janisiewicz.

Liczy nadal, że na korzyść Magny rozstrzygnie się prowadzony przez urząd antymonopolowy spór o to, czy sieci komórkowe zawiązały niedozwolony kartel, blokując Info-TV-FM rozwój usług telewizji mobilnej.