Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zoragnizuje szesnaście dwudniowych bezpłatnych szkoleń z prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej w 16 miastach Polski. Projekt prowadzony jest i finansowany w ramach Projektu Systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Jak informuje MAiC podczas warsztatów w praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia związane z zajęciem pasa drogowego i wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych, a także zagadnienia związane z lokalizacją sieci szerokopasmowych, w tym z problematyką oddziaływania na środowisko. Zaprezentowane zostaną także najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i sposoby ich uniknięcia.

Na warsztaty szczególnie zaproszeni są zarządcy dróg wszystkich kategorii, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, pracownicy urzędów wojewódzkich zaangażowanych w procedury lokalizacji inwestycji celu publicznego i jednostek im podległych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących sieci szerokopasmowe.