Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała swoje stanowisko w sprawie wniosku Sferii, która chciałaby zamiany bloków eksploatowanych częstotliwości radiowych.

Operator wniósł do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ramach której wniósł o „zmianę częstotliwości 824-830 MHz i 869-875 MHz na zakresy 801-806 MHz i 842-847 MHz lub inną parę częstotliwości ekwiwalentnych pozyskanych z zakresu tzw. dywidendy cyfrowej”. W swoim stanowisku PIIT wnioskuje o odrzucenie wniosku Sferii, ponieważ UKE nie ma jeszcze możliwości dysponowania częstotliwościami z zakresu dywidendy cyfrowej. Ponadto dobro rzadkie jakie są częstotliwości, szczególnie te poniżej 1 GHz, winny być rozdysponowane w drodze przetargów.

Sferia od kilku lat stara się o zmianę zasad rezerwacji swoich częstotliwości, tak aby mogła swobodnie budować nowoczesne sieci zamiast obecnie eksploatowanej CDMA.

Według ostatnich oficjalnych danych opublikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów blisko 50 proc. udziałów spółki kontroluje Zygmunt Solorz-Żak. On sam w jednej z ostatnich publicznych wypowiedzi stwierdził, że choć ma udziały spółki, to jej nie kontroluje.