Ponad 1,1 tys. dzierżawionych łączy optycznych zamówiła PTK Centertel w I połowie roku od swojej spółki-matki – podała Telekomunikacja Polska w ostatnim raporcie okresowym. Łącza te posłużą dowiązaniu do sieci agregacyjnej nadajników wspólnej, budowanej razem z T-Mobile Polska, sieci radiowej.

Chociaż infrastruktura tej sieci proporcjonalnie rozkłada się pomiędzy obydwóch partnerów, to jednak T-Mobile znacznie rzadziej decydują się na dzierżawę optycznych łączy backhaul od TP. W połowie roku zdarzyło się to tylko w 90 lokalizacjach. To zaledwie 8 proc. analogicznych zamówień PTK Centertel.

– W procesie planowania zidentyfikowana została pula stacji należących do T-Mobile, przy których funkcjonuje już infrastruktura światłowodowa należąca do Telekomunikacji Polskiej. Z tego względu T-Mobile zdecydował się na jej dzierżawę i doprowadzenie do stacji bazowych zamiast budowy nowej infrastruktury, co jest biznesowo efektywniejsze – mówi Konrad Mróz z biura prasowego T-Mobile.

Ja wyjaśnia przedstawiciel operatora T-Mobile preferuje konfigurowanie własnej infrastruktury, a najczęstszym sposobem jest jeden z wariantów leasingu pary światłowodowej od różnych operatorów (po jego zakończeniu para przechodzi na własność T-Mobile). Ponadto operator układa własne włókna w dzierżawionej kanalizacji, a niekiedy buduje kompletną własną infrastrukturę.