Dziś Polkomtel, operator sieci Plus, oficjalnie poinformuje o rychłych zmianach w swoim zarządzie. Od wczoraj wiadomo, że odejdą z niego Krzysztof Kilian, wiceprezes spółki, który przed wejściem do Polkomtela nowego inwestora był odpowiedzialny za marketing  oraz Bogusława Matuszewska ostatnio w randze wiceprezesa, a wcześniej odpowiedzialna w firmie za sprzedaż i IT. Pozostaną w zarządzie do końca roku.

W zarządzie operatora sieci Plus pozostają Zygmunt Solorz-Żak (jest głównym akcjonariuszem spółki, a do pełnienia funkcji prezesa na 3 miesiące oddelegowała go rada nadzorcza),Tobias Solorz (jako chief operating officer), Wojciech Pytel (jako chief information officer), Martin Moorhouse (jako chief financial officer, wcześniej członek zarządu równieżds. finansowych z ramienia Vodafone) oraz Jarosław Bauc (b. prezes).

Według naszych informacji po rezygnujących członkach zarządu kompetencje obejmą: Jarosław Bauc, jako szef ds. sieci (chief technology officer), oraz Wojciech Dylewski (ustąpił z zarządu już w listopadzie) jako szef ds. bezpieczeństwa. Szefem marketingu na miejsce Krzysztofa Kiliana zostanie nowa osoba, już nie w randze członka zarządu.