Dwie zamiast trzech obniżki stawek MTR zaproponował na zeszłotygodniowym spotkaniu w sprawie paktu inwestycyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej operatorom komórkowym. Zgodnie z ostatnią propozycją urzędu od lipca br. stawka MTR spadłaby z aktualnie obowiązującej 16,77 gr. netto za minutę do 15,20 gr. Następna obniżka, do 12,23 gr. za minutę, nastąpiła by dopiero w lipcu przyszłego roku. Tym samym UKE odstąpiłoby od zmiany stawki na 13,70 gr. w styczniu przyszłego roku – wyższa stawka obowiązywała by dłużej. Ponadto UKE skłonny jest odstąpić od wprowadzenia do decyzji administracyjnych, które będą podstawą porozumienia, dwóch harmonogramów redukcji stawek MTR: dla sytuacji, kiedy operator wywiązuje się z inwestycji w białe plamy, i kiedy tego nie robi.

UKE chciałoby jednak, aby wnioski o wydanie decyzji pojawiły się przed dniem 1 kwietnia br. W takim wypadku w obrocie prawnym pojawiłby się tylko jeden – korzystniejszy dla operatorów – harmonogram spadku MTR. W przeciwnym razie UKE zdecydowany jest opublikować na normalnych zasadach decyzję o redukcji stawek do poziomu 9,66 gr. już od lipca br., a potem ewentualnie zastąpić je stawkami wynikającymi z porozumienia. Urząd utrzymuje, że musi mieć przygotowana decyzję na wypadek, gdyby któryś z operatorów wycofał wniosek o decyzję stanowiącą porozumienie.

Na jutro planowane jest kolejne spotkanie w sprawie porozumienia.