141,6 mln zł przychodów, o 6,7 proc. więcej niż przed rokiem miały w III kw. [b]Multimedia Polska[/b], trzeci w kraju operator telewizji kablowej pod względem liczby abonentów. Szybciej przyrastały jej zyski, co spowodowało wzrost rentowności grupy. Jej zysk operacyjny powiększył się o blisko 21 proc. do 33,16 mln zł, a zysk netto o blisko 17 proc. do 18,9 mln zł. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) skoczyła o 10 proc. do 75,3 mln zł.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się podobnych przychodów i zysku operacyjnego, ale na plus zaskoczył ich czysty zarobek grupy.

Wyniki Multimediów są lepsze m.in. dzięki rosnącej bazie klientów korzystających z więcej niż jednej usługi (wskaźnik tej tzw. multiplikacji w III kwartale przekroczył 1,9), co przekłada się na wzrost przychodów grupy. Jeśli zaś chodzi o wyniki, to spory wpływ na nie mają przychody finansowe z tytułu oprocentowania objętych obligacji i pożyczek (2,7 mln zł w minionym kwartale).

Operator stara się, aby jak najwięcej jego abonentów korzystało nie tylko z telewizji, ale także z internetu, telefonu, czy usług mobilnych. Z jego komórek i mobilnego dostępu do Internetu korzysta na razie niewielu klientów (odpowiednio 171 i 3,7 tys. osób). Zgodnie z metodologią prezentacji wyników spółki, liczba usług, jaką świadczy ona swoim abonentom (ich liczba jest zwykle stała z kwartału na kwartał, nie licząc przejęć), w III kwartale klienci kablówki korzystali z 1.314.725 jednostek usługowych (o 48,62 tys. więcej niż w na koniec czerwca). W III kwartale sieć pozyskała 17,9 tys. klientów telewizji kablowej, 14,65 tys. abonentów Internetu, 11,4 tys. klientów telefonii. Na konie września miała ich odpowiednio: 683,67 tys., 351,36 tys. i 220,84 tys.