Według informacji UKE zespół ekspercki Independent Regulatory Group (organizacja krajowych organów regulacyjnych) powtórzył [link=index.php?option=com_content&view=article&id=713%3Aoficjalna-odpowied-komisji-regulacja-rynku-ip-budzi-powane-wtpliwoci&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]zarzuty Komisji Europejskiej[/link] odnośnie projektu regulacji rynku IP peeringu i IP tranzytu. Zdaniem obu ciał UKE nie udowodnił, że na rynek wymiany ruchu IP wymaga regulacji, i że nie wystarczają zwykłe mechanizmy konkurencyjne.

UKE zaproponowało [link=index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Auke-reguluje-dostp-do-sieci-ip-telekomunikacji-polskiej&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]regulację[/link] bez precedensu na europejskim rynku wymiany ruchu IP. W najbliższy czwartek UKE spodziewa się odpowiedzi Komisji Europejskiej w drugiej fazie konsolidacji projektu decyzji regulacyjnej.