Podczas trwającego w Gdańsku Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki Magdalena Gaj, prezes UKE wręczyła dyplomy dla operatorów komórkowych, których sieci w przeprowadzonych w sierpniu przez firmę analityczno-badawczą Systemics badanich na terenie Trójmiasta oferowały najlepszą jakość usług. Jeśli chodzi o usługi głosowe najlepiej wypadł Polkomtel (sieć Plus), a w transmisji danych – T-Mobile.

Systemics oparł swe wyniki na prowadzonych przez pięć dni drive testach (badaniach w ruchu).

Magdalena Gaj wreczając nagrodę wyraziła nadzieję, że najpóźniej na początku października sygnatariuszom Memorandum w sprawie podnoszenia jakości usług telekomunikacyjnych uda się dojść do porozumienia w sprawie metody dokonywania pomiarów jakości.

– Moja poprzedniczka w UKE postawiła sobie za cel obniżanie cen usług telekomunikacyjnych, mnie zaś zależy przede wszystkim na poprawianiu ich jakości – powiedziała Magdalena Gaj.