Rząd przyjął dziś projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Zgodnie z nim do zadań resortu administracji i cyfryzacji  w dziale „informatyzacja” dochodzą m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie.

Dotychczas kompetencje te należały do dawnego MSWiA. Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej spowodowane są przede wszystkim faktem utworzenia ministerstwa cyfryzacji i administracji.

Szef resortu administracji i cyfryzacji otrzymał też upoważnienie do wydania aktu wykonawczego w sprawie centralnego repozytorium informacji publicznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie.

W Polsce zadania administracyjne nie są przypisywane do ministerstw, ale do działów administracji. Pojęcie to wprowadziła Konstytucja z 1997 r. Dzięki temu premier może elastycznie kształtować liczbę i kompetencje członków Rady Ministrów.