Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może w kolejnej perspektywie finansowej zastąpić wszystkie inne podmioty, które do tej pory zajmowały się organizacją konkursów i rozliczaniem dotacji do telekomunikacyjnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską.

To, wedle naszych informacji, preferowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozwiązanie. Trudno dzisiaj dowiedzieć się czegoś więcej, póki nie zostanie ostatecznie przyjęty Program Operacyjny Polska Cyfrowa i póki nie zostaną ostatecznie ustalone zasady wsparcia rozwoju infrastruktury w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Dzisiaj programami POIG 8.3 i 8.4 zajmuje się jednostka podległa MAiC – Władza Wdrażająca Programy Europejskie, chociaż dodatkowym konkursem na budowę sieci dostępowych w województwach Polski Wschodniej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projektami finansowanymi w ramach regionalnych programów operacyjnych natomiast kierują zarządy województw lub podległe im jednostki.

Dążeniem MAiC jest centralizacja zarządzania środkami na budowę infrastruktury w kolejnej perspektywie, a więc i jedna instytucja wdrażająca. Mimo preferencji dla UKE sprawa nie jest ponoć przesądzona, chociaż z powodu oporu WWPE. Na rynku mówi się także o możliwości utworzenia nowej jednostki na bazie zasobów wyniesionych z UKE (kilkadziesiąt osób) lub z WWPE.