Gmina nie potrzebuje zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej do świadczenia usług dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą hotspotów nie  obejmujących swym zasięgiem  budynków  mieszkalnych  – tak wynika z projektu decyzji wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Błonie  (woj. mazowieckie), którą opublikował UKE.

UKE wyraził w niej zgodę na świadczenie przez gminę usług dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 57 hotspotów, zainstalowanych w lokalizacjach, które swoim zasięgiem obejmują miejsca publiczne oraz potencjalnie około 7,47  proc. mieszkańców miasta Błonie, w miejscu ich zamieszkania. Przy czym gmina będzie musiała wprowadzić kilka ograniczeń dotyczących przepływności łączy  (nie może być wyższa niż 256 kbit/s), czasu pojedynczej sesji  (nie dłużej niż 60 minut)  oraz miesięcznego limitu transferu danych (750 MB/s) .

Jednak prezes UKE zdecydował się jednocześnie  umorzyć postępowanie administracyjne w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą 44 hotspotów bez pobierania opłat umiejscowionych w miejscach publicznych nie obejmujących swym zasięgiem budynków mieszkalnych.  Według UKE świadczona w powyższy sposób usługa dostępu do Internetu nie może stanowić substytutu  dla usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych pod względem dostępności i zasięgu terytorialnego oraz funkcjonalności.

„Dokonana przez Prezesa UKE analiza przedstawionej przez Gminę usługi dostępu do Internetu w omawianej części prowadzi bowiem do wniosku, że podejmowana przez Gminę działalność telekomunikacyjna w zakresie świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą powyższych 44 hotspotów nie wymaga uzyskania zgody Prezesa UKE, ze względu na fakt, że będzie ona dostępna wyłącznie w miejscach publicznych” – czytamy w uzasadnieniu.