Pod koniec bieżącego roku, lub na początku następnego może wystartować projekt mobilnych płatności – wspólne przedsięwzięcie operatorów komórkowych i kilku dużych polskich banków, koordynowany przez organizację Mastercard. Nie wszystkie detale projektu zostały dopracowane między stronami. Wedle naszych informacji strony zakładają działanie systemu za pośrednictwem kart zbliżeniowych oraz aplikacji w komórce. Wprowadzenie modułów zbliżeniowych NFC, w postaci naklejek (lub modułów wbudowanych w telefony) jest najbardziej prawdopodobne i najszybsze do wdrożenia. Będzie to implementacja działającego już w Polsce systemu PayPass. Drugim, prawdziwie zdalnym, kanałem działania systemu mają być aplikacje na telefonach komórkowych użytkowników działające po przez APN do obsługi ruchu internetowego. Ten drugi system jest jeszcze dyskutowany przez strony porozumienia.