Decyzję wydano w postępowaniu odwoławczym od analogicznej decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, który stwierdził zaległości podatkowe Netii za 2003 r.

Netia kwestionuje decyzje fiskusa. Według przedstawicieli operatora urząd skarbowy naliczył podatek za naliczone, ale nie zainkasowane przez Netię odsetki od pożyczek udzielonych spółkom zależnym. Domniemane zaniżenie dochodu miałoby mieć wartość 247,5 mln zł. W trakcie trwania sprawy Netia skarży się już to na opieszałość organów skarbowych, już to na pospieszne działania, których jedynym celem jest niedopuszczenie do przedawnienia sprawy.

Decyzja IS jest ostateczna. Netia poinformowała, że uiści podatek, ale będzie się odwoływać od decyzji Izby Skarbowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Operator liczy na korzystny werdykt sądowy więc wpłaconej kwoty nie ujmie w sprawozdaniu, jako kosztów, ale wierzytelności od Urzędu Skarbowego.