Dzisiaj w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z operatorami sieci mobilnych w sprawie możliwości podniesienia dokładności systemów lokalizacji użytkowników terminali mobilnych.

W lutym br. MSWiA zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury, aby za pośrednictwem UKE zweryfikowało system lokalizacyjny, jaki działa na potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego 112. Według MSWiA, w trakcie konsultacji, uzgodniono, że operatorzy będą podawali dane o lokalizacji numeru wywołującego z dokładnością do 50 m w terenie miejskim i 500 m w terenie niezabudowanym. Według opinii operatorów przedstawionej podczas dzisiejszego spotkania możliwe jest to wyłącznie w rozwiązaniach korzystających zarówno z lokalizacji w sieci komórkowej, jak i systemu GPS. Oznacza to, że funkcjonalność ograniczona jest do użytkowników sieci mobilnych korzystających z komórki z modułem GPS.

– Takie rozwiązania pojawiają się na świecie, ale w Polsce wymagałyby zmian technicznych i legislacyjnych, dotyczących np. oferowania tylko telefonów wyposażonych w GPS. Koszty byłyby poważne – mówi przedstawiciel jednego z operatorów komórkowych. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się bez konkretnej konkluzji.

MSWiA w swoim stanowisku powołuje się na konieczność dostosowania realiów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, jak również na zeszłoroczny raport Najwyższej Izby Kontroli na temat działania numeru 112.

Pismo MSWiA do MI w sprawie dokładności systemu lokalizacyjnego