indeks_spolek

NR KRS: 312699

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

(spółka powstała w 2008 r. przez połączenie: Pronet P.Bryłowski, G.Giecko z IT Net Magdalena i Grzegorz Petruczynik)