UKE: ruszają konsultacje stawek BSA i stanowiska ws. MS/PS [nowe]

Publikacja: 09.12.2013 16:27

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował dziś, że rozpoczęły się konsultacje projektu decyzji ws. ustalenia dla Telekomunikacji Polskiej wysokości opłat za hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego.

Przedstawiony rynkowi projekt decyzji Prezesa UKE dotyczy przy tym opłaty za trzy usługi będące przedmiotem Rynku 5:

– udział w utrzymaniu portu na OLT

– utrzymanie łącza abonenckiego w technologii światłowodowej,

– utrzymanie ONT.

Stawki te Prezes UKE uznał za wyznaczone nieprawidłowo przez TP (zostały wyznaczone w oparciu o art. 40 Prawa telekomunikacyjnego). W poddanej konsultacjom decyzji zaproponował za wymienione usługi odpowiednio:

– 24,16 zł za m-c (TP proponowała 53,59 zł za miesiąc),

– 26,08 zł za m-c (TP proponowała 29,44 zł),

– 3,36 zł za m-c.

Opłaty w formie zaproponowanej przez TP nie pozwalały operatorom alternatywnym na zapewnienie własnego urządzenia ONT dla użytkownika końcowego, ponieważ opłata za ONT była połączona z opłatą za utrzymanie łącza oraz za udział w utrzymaniu portu na OLT.

UKE przypomina, że pozostałe opłaty za usługi w ramach Rynku 5, które zostały zweryfikowane pozytywnie są zatwierdzone decyzją zmieniającą ofertę ramową TP.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska w konsultacjach mogą składać swoje stanowiska w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.

To nie jedyna kwestia, którą UKE poddaje dziś konsultacjom.

UKE planuje zmianę Stanowiska do testów MS/PS. W związku z tym 4 i 5 grudnia odbyły się spotkania prezes UKE Magdaleny Gaj z przedstawicielami izb gospodarczych: Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Omawiano na nich propozycje zmian w załącznikach Stanowiska do testów MS/PS.

Kwestionariusze te zawierają informacje o zakresie danych, które operatorzy telekomunikacyjni przekazują Prezesowi UKE na potrzeby zasilenia narzędzi – modeli analitycznych Testów MS oraz Testów PS.

Prezentowane w ramach spotkań propozycje modyfikacji były wynikiem spostrzeżeń Prezesa UKE oraz uwag zgłaszanych przez operatorów telekomunikacyjnych biorących udział w procedurze przeprowadzania Testów MS i Testów PS.

Prezes UKE poprosił, aby do 11 grudnia 2013 r. izby gospodarcze, które brały udział w spotkaniach, przekazały swoje stanowiska w zakresie zasadności wprowadzenia proponowanych zmian oraz wskazały ewentualne inne obszary, w których zasadne jest zmodyfikowanie zakresu informacji przekazywanych Prezesowi UKE przez operatorów telekomunikacyjnych w związku z przeprowadzanymi Testami MS i Testami PS. Na podstawie uzyskanych informacji Prezes UKE dokona modyfikacji obu Kwestionariuszy, które następnie poddane zostaną konsultacjom z rynkiem, zgodnie z procedurą opisaną w Stanowisku do testów MS/PS.

Jednocześnie zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniach Prezes UKE liczy, że do 13 grudnia 2013 r. izby gospodarcze lub operatorzy telekomunikacyjni, których przedstawiciele brali udział w spotkaniach, przekażą propozycje zmian samego Stanowiska do testów MS/PS wraz ze wskazaniem powodów, dla których dane modyfikacje powinny zostać uwzględnione. Na podstawie zebranych informacji Prezes UKE dokona modyfikacji treści Stanowiska do testów MS/PS.

Następnie w celu poznania opinii rynku Prezes UKE opublikuje projekt nowej wersji Stanowiska do testów MS/PS wraz z otrzymanymi stanowiskami izb gospodarczych. „Prezes UKE oczekuje otrzymania w ramach konsultacji pełnych i rzetelnych informacji umożliwiających odzwierciedlenie w procedurze przeprowadzania Testów MS/PS faktycznych oczekiwań rynku”  – czytamy w komunikacie.

Planowane terminy konsultacji projektu Stanowiska do testów MS/PS oraz Kwestionariuszy to początek stycznia 2014 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował dziś, że rozpoczęły się konsultacje projektu decyzji ws. ustalenia dla Telekomunikacji Polskiej wysokości opłat za hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego.

Przedstawiony rynkowi projekt decyzji Prezesa UKE dotyczy przy tym opłaty za trzy usługi będące przedmiotem Rynku 5:

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów