Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PTK Centertel od decyzji prezesa UKE z 2008 r.
Zakwestionowana przez PTK decyzja nałożyła na firmę 340 tys. zł kary za uruchomienie w województwach kujawsko-pomorskim i małopolskim 34 komórkowych stacji bazowych bez odpowiednich zezwoleń na wykorzystanie częstotliwości radiowych. SOKiK nie uznał argumentów PTK, który usprawiedliwiał się, że w momencie wszczęcia postępowania przez o nałożenie kary firma posiadała już niezbędne zezwolenia. SOKiK oświadczył, że w jego ocenie kara nałożona na PTK nie jest wygórowana. Wyrok nie jest prawomocny.