Przegląd prasy – wtorek 13 marca

Publikacja: 13.03.2012 08:31

Cyfrowy Polsat chce opanować komórki i tablety. Sprzedaż stacjonarnych dekoderów jest coraz słabsza

Michał Fura

Tania telewizja mobilna, zakup Ipli i współpraca z Plusem mają zwiększyć liczbę abonentów Zmiana kursu. Ponieważ liczba nowych klientów płatnej telewizji satelitarnej rośnie coraz wolniej – bo rynek jest bliski nasycenia – Dominik Libicki, szef spółki, wskazuje nowe pole wzrostu: internet i smartfony. – Sposób oglądania telewizji się zmienia. Wchodzimy na pole, na którym treści telewizyjne sprzedawane są też na urządzenia mobilne. Możemy zwiększyć przychody, oferując zupełnie nowe usługi — zapowiada szef Cyfrowego Polsatu.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402681 (dostęp płatny)

Numer telefonu na samochodzie może wprowadzać klientów w błąd

Umieszczenie na dachu pojazdu baneru spełnia kryteria zakazu zawartego w art. 18 ust. 5 lit. c) ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 ze zm. ). Inspektorzy transportu przeprowadzili kontrolę samochodu osobowego, na dachu którego zamontowane było urządzenie techniczne zawierające nazwę oraz numer telefonu. Na bokach pojazd posiadał dodatkowe oznakowanie. W trakcie kontroli wykonano dokumentację fotograficzną kontrolowanego pojazdu i okazanych dokumentów oraz sporządzono protokół kontroli.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402551 (dostęp płatny)

Samozatrudniony nie straci ulgi internetowej w 2013 roku

Ewa Matyszewska

Odliczenia Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w kosztach uzyskania przychodów swojej firmy może uwzględnić wydatki ponoszone na internet. Co więcej, korzystanie z tego rozwiązania nie jest ograniczone żadnymi limitami kwotowymi Od 1 stycznia 2013 r. z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zniknąć ulga internetowa. Takie zmiany przewiduje projekt zmian do ustawy o PIT autorstwa Ministerstwa Finansów. Argumentem, który przeważył likwidację tego odliczenia, jest to, że nie spełnia ono zakładanych celów. Przypomnijmy, że ulga miała przede wszystkim zrekompensować podatnikom wzrost cen dostawy sieci, spowodowanych podniesieniem stawki od towarów i usług z 7 do 22 proc. Tymczasem w ostatnich latach z uwagi na dużą konkurencję na rynku dostawców mediów elektronicznych ceny te znacznie się obniżyły.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402526 (dostęp płatny)

Cyfrowy Polsat przejmuje Iplę i szykuje pakiet kanałów naziemnych

Vadim Makarenko

Ofensywa Cyfrowego Polsatu. Największa w Polsce platforma cyfrowa przejmuje telewizję internetową Ipla i szykuje się do uruchomienia pakietu płatnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Na zakup telewizji internetowej Cyfrowy Polsat wyłożył 150 mln zł. Te pieniądze popłyną na rachunek dotychczasowego właściciela Ipli, czyli cypryjskiej spółki Bithell kontrolowanej przez… Zygmunta Solorza-Żaka, głównego udziałowca Cyfrowego Polsatu. Opinię o godziwej wycenie rynkowej wydała firma doradcza Ernst & Young.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11331157,Cyfrowy_Polsat_przejmuje_Iple_i_szykuje_pakiet_kanalow.html

Nowy iPad przyjdzie z trzytygodniowym opóźnieniem. Popyt czy marketing?

GAW

Nowa wersja iPada miała trafić na rynek 16 marca. Firma Apple poinformowała, że zrealizowała maksimum zamówień w przedsprzedaży i obecnie termin oczekiwania na wysyłkę tabletu może wynosić nawet trzy tygodnie. Według informacji Daily Telegraph termin wysyłki nowych tabletów został początkowo przełożony na 19 marca, a więc trzy dni po uruchomieniu oficjalnej sprzedaży. Dziś klienci z Francji, Japonii, Niemiec i Szwajcarii próbujący zamówić nowy tablet otrzymują informację o trzytygodniowym opóźnieniu w realizacji zamówienia.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11329535,Nowy_iPad_przyjdzie_z_trzytygodniowym_opoznieniem_.html

Gdzie są bezpłatne kanały naziemne? Sieci kablowe tłumaczą się KRRiT

Vadim Makarenko

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła kontrolę operatorów kablowych. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej twierdzi, że włączenie bezpłatnych kanałów naziemnych do wszystkich pakietów oznacza spore koszty. Operatorzy kablowi twierdzą, że nie mogą z dnia na dzień włączyć programów TVP 1, TVP 2, TVP 3, Polsatu, TVN, TV 4 oraz TV Puls do wszystkich swoich pakietów, choć zobowiązuje ich do tego zeszłoroczna nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Powołują się na koszty, problemy techniczne, nieprecyzyjne zapisy ustawy medialnej oraz brak znajomości zapisów.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11326427,Gdzie_sa_bezplatne_kanaly_naziemne__Sieci_kablowe.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Polsat zostawi telefon Plusowi, sam stawia na mobilny Internet

Urszula Zielińska

Przejęcie internetowej telewizji Ipla, rozpoczęcie współpracy z Polkomtelem, zakończenie sprzedaży usług telefonii komórkowej oraz szczegóły projektu telewizji mobilnej ogłosił wczoraj zarząd Cyfrowego Polsatu.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/728042_Polsat_zostawi_telefon_Plusowi_sam_stawia_na_mobilny_Internet.html (dostęp płatny)

Cyfrowa wojna Apple z Hollywood

Hubert Kozieł

Apple ogłosił w zeszłym tygodniu, że pięć wiodących studiów filmowych zgodziło się, by użytkownicy jednego z jego urządzeń, jak np. iPad, mogli zakupić film i obejrzeć go na innym sprzęcie opatrzonym logo nadgryzionego jabłka, jak np. Mac. Jednak dopięcie tych umów wymaga od wszystkich stron przezwyciężenia wielu przeszkód i nie dla każdego oznacza mannę z nieba.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/728076_Cyfrowa_wojna_Apple_z_Hollywood.html (dostęp płatny)

iPhone zawodzi w Chinach

TR

Samsung niekwestionowanym liderem rynku smartfonów w Chinach, a sytuacja urządzeń mobilnych Apple staje się coraz trudniejsza – informuje Bloomberg. Samsung niekwestionowanym liderem rynku smartfonów w Chinach, a sytuacja urządzeń mobilnych Apple staje się coraz trudniejsza. Strategia Apple w Chinach polegająca na współpracy wyłącznie z jednym operatorem sieci komórkowych, wydaje się może biznesowym strzałem w stopę. iPhone’y są dostępne wyłącznie w ofercie China Telecom, który jest najmniejszym z czołowych operatorów komórkowych w Państwie Środka.

http://teleinformatyka.pb.pl/2569468,2511,iphone-zawodzi-w-chinach

Cyfrowy Polsat kupi Iplę

Urszula Zielińska

Spółka odkupi za 150 mln zł udziały w firmach, które prowadzą internetową telewizję Ipla Nieca­ła kwo­ta tra­fi jed­nak do kie­sze­ni wła­ści­cie­li ser­wi­su, czy­li Zyg­mun­ta So­lo­rza­-Ża­ka i Hie­ro­ni­ma Ru­ty. Jak się bo­wiem do­wie­dzie­li­śmy, obej­mu­je ona rów­nież dług (oko­ło 70 – 80 mln zł), ja­ki miał in­ter­ne­to­wy pro­jekt.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1128747_Cyfrowy_Polsat_kupi_Iple.html (dostęp płatny)

Nowy iPad spóźniony

ADW

Naj­now­sze dziec­ko Ap­ple’a – trze­cia już ge­ne­ra­cja iPada – tra­fi do skle­pów z opóź­nie­niem. Jak po­dał „Daily Te­le­graph”, klien­ci, któ­rzy za­mó­wi­li iPada po­przez stronę in­ter­ne­to­wą Ap­ple’a, bę­dą mu­sie­li po­cze­kać na do­sta­wę oko­ło trzech ty­go­dni. Po­wo­dem ma być ogrom­ne za­in­te­re­so­wa­nie pro­duk­tem. Po­cząt­ko­wo za­kła­da­no, że po­ja­wi się on w sprze­da­ży 16 mar­ca.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1128745_Nowy_iPad_spozniony.html (dostęp płatny)

Smartfony i tablety z LTE w natarciu

Aleksandra Stanisławska

No­we urzą­dze­nia fir­my Ap­ple – wy­po­sa­żo­ny w łącz­ność LTE iPad oraz za­po­wia­da­ny na po­ło­wę te­go ro­ku iPho­ne (za­pew­ne też do­stęp­ny w wer­sji z LTE) – mo­gą pod­nieść glo­bal­ną sprze­daż smart­fo­nów z te­go ty­pu łącz­no­ścią do 45 – 50 mln eg­zem­pla­rzy.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1128729_Smartfony_i_tablety_z_LTE_w_natarciu.html (dostęp płatny)

Nie zawsze można się bezkarnie porównywać z konkurentem

Michał Kołtuniak Procesem sądowym może się zakończyć kampania reklamowa, w której doszło do zestawienia produktów różnych firm lub gdy zdyskredytowała ona wyrób innego przedsiębiorcy. Trudno obyć się bez reklamy własnych produktów lub usług. Duża liczba podobnych wyrobów na rynku daje konsumentom lub kontrahentom możliwość dokonywania prawie nieograniczonego wyboru. O tym wyborze mogą decydować takie czynniki, jak cena, jakość, użyteczność, funkcjonalność lub marka.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1128602_Nie_zawsze_mozna_sie_bezkarnie_porownywac_z_konkurentem.html (dostęp płatny)

Cyfrowy Polsat chce opanować komórki i tablety. Sprzedaż stacjonarnych dekoderów jest coraz słabsza

Michał Fura

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?