Cisco zamierza w Polsce aktywnie włączyć się  tworzeniu infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, i wzmocnić w tym okresie swą obecność obecności w poszczególnych województwach, które realizuje budowę regionalnych sieci. – To będzie jeden z naszych priorytetów na najbliższy rok – deklaruje Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco System Poland.

Cisco już aktywnie działa w grupach roboczych utworzonych w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, które zostało zainicjowane przez Ministerstwo Administracji Cyfryzacji.

Dariusz Fabiszewski przypomina też, że w tym roku Cisco Poland i Telekomunikacja Polska przeprowadziły udane testy  przesyłania danych z przepustowością 100 Gb/s na odległości przekraczającej 1000 km. Głównym celem testu było sprawdzenie wykonalności transmisji danych z przepustowością 100 Gb/s przez systemy DWDM starszego typu, zaprojektowane z myślą o przesyłaniu danych z szybkością maksymalnie 10 Gb/s.  – To się udało i jest to dobra rekomendacja naszych rozwiązań dla firm, które będą realizować budowę sieci szkierowo-dystrybucyjnych – mówi Dariusz Fabiszewski. Jak przyznaje Cisco szczególnie interesują projekty budowy sieci regionalnych realizowanych w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (tj. w pięciu województwach Ściany Wschodniej)  oraz Wielkopolsce.