Narodowy Bank Polski rozpoczął prace zmierzające do unowocześnienia sieci strukturalnej, z której korzysta. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie okablowania w Punktach Styków Operatorskich (PSO), uzupełnienie infrastruktury w Centralnym Węźle Telekomunikacyjnym (CWT) oraz w pomieszczeniach dla dealerów operacji zagranicznych (Dealing Room).

Podobne prace będą też prowadzone w serwerowni NBP i Lokalnych Punktach Dostępowych (LPD). W ramach projektu powstanie też system zarządzania i nadzoru sieci strukturalnej.

Wybór wykonawcy przedsięwzięcia odbył się w ramach przetargu otwartego. Wpłynęła w nim tylko jedna oferta. Złożyła ją warszawska spółka ELEKS Janusz Kosiorek. Wartość kontraktu ustalono na 11,92 mln zł brutto. Kwota uwzględnia też czteroletni serwis sieci we wszystkich lokalizacjach.