Firma Surfland Systemy Komputerowe podpisała umowę z gminą Wrocław na realizację projektu „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem – budowa rdzenia sieci MAN Wrocław”. Wartość prac ustalono na 4,06 mln zł brutto.

Realizacja zadania zakończy się 15 lutego 2013 r. Jest rozłożona na dwa etapy. W pierwszym Surfland dostarczy m.in. urządzenia sieciowe wraz z częściowym wyposażeniem umożliwiającym transmisję pomiędzy nimi. Zajmie się też konfiguracją urządzeń. Druga faza obejmowała będzie dostawę oprogramowanie zarządzającego do urządzeń sieciowych oraz dodatkowego do nich wyposażenia.

Wybór wykonawcy odbył się w drodze przetargu otwartego. W konkursie oferty złożyły trzy firmy (poza Surflandem: Solidex i Q4Net). Budżet przygotowany przez wrocławski samorząd na to przedsięwzięcie miał wartość 5 mln zł brutto. Jest współfinansowane ze środków unijnych.