Brytyjska firma przemysłu obronne przedstawiła publicznie koncepcję nowego systemu pozycjonowania, który może ograniczyć wykorzystanie dominującego dzisiaj systemu GPS.

Technologia pod skróconą nazwa NAVSOP zakłada wykorzystanie do określenia położenia obiektu jednego z wielu źródeł sygnałów radiowych, jakie nas otaczają: z wież komórkowych, masztów radiowo-telewizyjnych, nadajników WiFi, urządzeń mobilnych, sieci satelitarnych, innych niż GPS itp.

Zaletą technologii ma być użyteczność w miejscach, gdzie zawodzi GPS, np. gęsto zabudowanych rejonach miast, lub najbardziej odległych zakątkach świata, w których sygnału GPS nie ma, albo jest bardzo słabo, ale który oświetlają inne satelity.

BEA Systems przekonuje, że nowy system będzie można łatwo zintegrować z dzisiaj działającymi technologiami i urządzaniami lokalizacyjnymi opartymi o GPS. Komercyjny start technologii nie jest jednak jeszcze znany.