Operator alternatywny rozpoczął dzisiaj komercyjne testy usług telewizyjnych w technologii IP. Sprzedawać je będzie we własnej sieci VDSL2 w Toruniu i w sieci ethernetowej we Wrocławiu. Startowi IPTV towarzyszy komercyjne uruchomienie VDSL2. Pilotaż obejmuje wybrane dzielnice wspomnianych wyżej miast. [b]Netia[/b] podaje, że w zasięgu usługi jest 25 tys. mieszkań.

Usługi TV sprzedawane będą razem z usługami szybkiego dostępu do internetu. Operator oferuje nominalne prędkości do 50 Mb/s w sieci VDSL2 i do 100 Mb/s w sieci ethernet. Podstawowy pakiet TV zawiera 67 kanałów, a wraz z usługami dostępowymi będzie kosztować od 119,80 zł miesięcznie brutto. Szczegółowy cennik usług Netia zamierza opublikować w poniedziałek.

Wbrew rynkowym spekulacjom (jak również sygnałom z samej firmy) Netia nie będzie dystrybuować we własnej sieci pakietów programowych z platformy [b]Cyfra Plus[/b]. Część zawartości programowej operator zapewnił sobie sam, część otrzymuje na zasadzie hurtowej o jednego z mniejszych integratorów (Netia nie chce zdradzić, kto jest jej partnerem).

Netia planuje rozszerzenia zasięgu usług na podstawie analiz zapotrzebowania na lokalnych rynkach, jak również kosztów modernizacji własnej sieci dostępowej i dystrybucyjnej. Niejasna jest na razie przyszłość usługi TV na uwolnionych węzłach w sieci [b]Telekomunikacji Polskiej[/b] (LLU).

Dzisiaj Netia poinformowała o uwolnieniu pięćsetnego węzła w Lęborku, co oznacza realizacje strategicznego planu kolokacji własnych urządzeń w sieci TP.