Samorządowcy Powiatu Lubaczowskiego (woj. podkarpackie) wybrali ofertę konsorcjum, na czele którego stoi radomska firma Algo Przedsiębiorstwo Techniczno Innowacyjne Jadwiga Gołąbek do realizacji projektu „Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu „ePrzyspieszenie w powiecie lubaczowskim – etap II”.

Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zezwoleń, budowę wieży telekomunikacyjnej (min. 1 szt.) oraz sieci szerokopasmowej, dostępu do internetu z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych (budowę minimum 5 węzłów dostępowych opartych o technologię WIMAX w częstotliwości z zakresu 3400 – 3600).

Projekt obejmuje też budowę i uruchomienie infrastruktury sieci bezprzewodowej, centrum zarządzania siecią (w tym wdrożenie systemu do zarządzania), instalację i uruchomienie min. 200 urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej oraz dostawę 100 zestawów komputerowych dla beneficjentów ostatecznych projektu. Wykonawca wyposaży też w sprzęt i uruchomi cztery punkty publicznego dostępu do internetu w jednostkach podległych podkarpackim samorządowcom. Będzie też przez dwa lata zajmował się serwisem sieci.

Wartość kontraktu, o który zabiegały łącznie dwie firmy, ustalono na 1,77 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 2,17 mln brutto. Przetarg miał charakter otwarty.