Grudniowy numer miesięcznika „Twoja Komórka” był ostatnim w historii pisma – donosi serwis branżowego miesięcznika „Press”. „Twoja Komórka” to najstarszt na polskim rynku prasowym magazyn nowości branży komórkowej. Miesięcznik ukazywał się od 1998 r. Jak pisze „Press”, Marcin Kwaśniak, redaktor naczelny „Twojej Komórki”, nie chciał komentować likwidacji tytułu.
Według danych Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy rozpowszechnianie płatne „Twojej Komórki” we wrześniu 2009 r. (najnowsze dostępne dane) wyniosło nieco ponad 4,5 tys. egzemplarzy. Według „Press” powodem zamknięcia miesięcznika są niskie wpływy reklamowe.