Włodarze Dąbrowy Górniczej podpisali kolejne umowy na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowego internetu i hotspotów. Długość planowanego światłowodu to 54 km i obejmie on Dąbrowę Górniczą oraz kilka okolicznych gmin.

Koszt calego projektu to blisko 24 mln zł, z czego ponad 17 mln zł to unijne dofinansowanie.

Po pracach związanych z przygotowaniem zadania i projektowaniem sieci, w sierpniu  ruszą roboty budowlane, które potrwają do połowy 2013 r. Sieć połączy  63 instytucje gminne oraz ważne jednostki użyteczności publicznej, utworzone zostanie centrum zarządzania siecią oraz 6 punktów węzłowych sieci wraz wyposażeniem w infrastrukturę teletechniczną oraz systemy bezpieczeństwa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.