Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił Wojciechowi Wajdzie (głównemu właścicielowi spółki Wasko) pierwszy wniosek o zgodę na przejęcie operatora telekomunikacyjnego Novum.

Biznesmen wystąpił w tym tygodniu do urzędu z ponownym wnioskiem. Poinformował w nim m.in., że oprócz posiadania w portfelu firm informacyjno-komunikacyjnych prowadzi działalność gospodarczą m.in. pod firmą 3W Wojciech Wajda z siedzibą w Gliwicach.

Polega ona na wynajmie nieruchomości.